Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Adgang til Dokhavnen og Trafikhavnen fra søsiden

Der er mulighed for at betragte de flotte skibe i havnen under Tall Ships Races fra søsiden i Dokhavnen og Trafikhavnen. Læs nedenfor, hvilke regler, der skal overholdes og hvornår, der må sejles der.

Esbjerg Havn har givet tilladelse til, at der må sejles ind i Dokhavnen og Trafikhavnen (de grønne områder på kortet), men ikke Færgehavnen og Sønderhavnen for at kunne betragte de store sejlskibe.

Sejlads for lystbåde i Dokhavnen og Trafikhavnen er normalt forbudt.

Lystsejlads er tilladt i perioden: torsdag den 7. juli 2022 fra kl. 1400 til lørdag den 9. juli 2022 kl. 2100.

Der skal udvises særligt hensyn til arrangementets aktører i de to havneafsnit samt i indsejlingen.

Ved sejlads i havnen skal man lytte på kanal 12.

Gældende søvejsregler skal overholdes og fartbegrænsningen på maks. 3 knob er gældende for hele Esbjerg Havn.

Alle henstillinger og lignende fra myndigheder, Esbjerg Havn og evt. afviserfartøjer skal efterkommes.